VIDEO Gemeenteraad Borne 6-2-2018: Tom Verreussel

Gepubliceerd op: 11/02/2018

VIDEO Gemeenteraad Borne 6-2-2018: Tom Verreussel

Het was een drukte van belang, een kwartier voor het begin van de gemeenteraadsvergadering van Borne op 6 februari. 'Zenderen' bood in de hal van het gemeentehuis een petitie aan, getekend door 500 inwoners. De boodschap luidde: "Raad heroverweeg het tracé van de Verbindingsweg".

We interviewden later de raadsleden Bram Donkers (PvdA) en Tom Verreussel (SP) over de reactie van de rekenkamercommissie inzake het Bornse armoedebeleid en over de verhoging van de parkeertarieven bij het ziekenhuis in Hengelo. In het eerste geval stond de SP alleen, en zo bleef het ook. In het tweede geval waren 9 raadsleden voor de motie en … 9 tegen. Wordt vervolgd derhalve.

We spraken met Tom Verreusel (SP) over het armoedebeleid in de gemeente Borne. De SP is van mening dat de wethouder zich meer kan en moet inspannen om de mensen te bereiken op wie het armoedebeleid zich richt. De andere raadsfracties steunden de SP hierin niet. Een tweede motie betrof het parkeertarief bij het ziekenhuis in Hengelo. De SP wil dat de raad een beroep doet op de directie van het ziekenhuis om de tarieven te verlagen. De stemmen staakten in dit geval.

Camera: Gerrit Bennink
Interview: Jan Stoop (Bornse Courant)
Montage: Michel van der Voort

Een productie van RTV Borne, powered by 1Twente.

‹ Terug naar nieuws uit borne overzicht