Streep door plan Hijschkamer op Marktplein

Gepubliceerd op: 11/06/2019

Streep door plan Hijschkamer op Marktplein

De realisatie van de Hijschkamer op het Marktplein wordt te duur. Dat is de uitkomst van het onderzoek van de gemeente Hengelo naar de haalbaarheid van de plannen. Wethouder Bas van Wakeren maakte dit dinsdag aan het begin van de raadsvergadering bekend.

Hij zei het jammer te vinden dat het huidige plan voor de bouw van de Hijschkamer niet door kan gaan. “De Hijschkamer heeft volgens mij een duidelijke toegevoegde waarde voor onze binnenstad”, aldus de wethouder.

De vraag is hoe het nu verder moet met de aanpak van het Marktplein. Het college van B en W ziet drie mogelijkheden: extra budget vrijmaken om het plan voor de Hijschkamer alsnog uit te voeren, het plan van West 8 aanpassen zodat het wel binnen de financiële kaders past of in overleg met alle partners een nieuw plan ontwikkelen dat past binnen het vastgestelde budget en bijdraagt aan de benodigde reuring in de binnenstad. De voorkeur van het college gaat uit naar de laatste optie: de ontwikkeling van een nieuw plan met voldoende draagvlak in de samenleving. Van Wakeren zei daarover: “Wij zijn van mening dat dit proces op zo kort mogelijke termijn moet worden opgepakt. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2020 een uitvoerbaar en haalbaar plan voor te leggen aan de gemeenteraad.”

(Foto: West8)

Bron: Radio Hengelo TV

‹ Terug naar regionaal nieuws overzicht