Nieuws uit Twente

'Sinterklaasfeest moet kinderfeest blijven'

Gepubliceerd op: 16/11/2019

"Het Sinterklaasfeest moet een kinderfeest blijven", zei de Goedheiligman vandaag toen hij net in Hengelo was aangekomen met de trein. "Daar zullen we alles aandoen", verklaarde hij. Omringd door zwarte pieten werd hij welkom geheten door burgemeester Sander Schelberg. 
Lees verder...

Gemeente houdt interactieve avond over veranderende klimaat

Gepubliceerd op: 14/11/2019

Op dinsdag 19 november organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst Klimaatatlas Hengelo en Klimaat-risico-spel. De informatieve en interactieve avond gaat over het veranderde klimaat, de risico's voor de stad Hengelo, mogelijke oplossingen en prioriteiten. Aan de hand van prikkelende vragen kunnen de bezoekers hierover in gesprek gaan met leden van de gemeenteraad. Op basis van deze gesprekken wordt er een actieplan opgesteld waarin de gemeentes samen met de betrokkenen (inwoners, organisaties) afspreken welke knelpunten er aangepakt gaan worden en hoe de taken verdeeld worden.

Om goed voorbereid te zijn op deze toekomstige weersomstandigheden is er in Twente een klimaatatlas samengesteld door de Twentse gemeenten, het Waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel. Op zaterdag 16 november wordt de Klimaatatlas Twente gelanceerd. Vanaf dat moment is deze te bekijken via www.hengelo.nl/klimaatatlas. Deze atlas brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart. De klimaatatlas maakt tot op perceel niveau de mogelijke effecten van klimaatverandering inzichtelijk. Het is belangrijk om dit goed in kaart te brengen omdat dan duidelijk wordt waar het risico op overlast het grootst is. Lees verder...

Inzet beeldzorg thuisbegeleiding Carintreggeland succes

Gepubliceerd op: 14/11/2019

Carintreggeland is op zoek naar (technische) mogelijkheden om de zorg nog beter op de wensen van cliënten aan te laten sluiten. Daarom is binnen de thuisbegeleiding gekeken hoe cliënten en medewerkers de inzet van beeldzorg ervaren.

De resultaten van de pilot beeldzorg zijn positief: zowel cliënten als medewerkers ervaren duidelijk een toegevoegde waarde. Beiden geven aan dat het onderlinge contact hetzelfde is gebleven. Daarom wordt beeldzorg vanaf 2020 als reguliere zorgactiviteit aangeboden als onderdeel van de eHealth toepassingen van Carintreggeland.

Beeldzorg is een vernieuwde vorm van zorg waarbij cliënten en thuisbegeleiders op afstand gemakkelijk contact met elkaar hebben via een app op een smartphone of tablet. Ze zien en spreken elkaar via het beeldscherm. Dit is vergelijkbaar met Skype of Facetime maar dan veiliger en meer geschikt voor zorg op afstand. 

Doordat de begeleider op afstand aanwezig is, krijgen cliënten meer zelfvertrouwen. Ze ervaren dat ze zelfstandig gesprekken kunnen voeren. Het maakt cliënten meer en sneller zelfredzaam. Bovendien biedt het een stuk ondersteuningsvrijheid doordat de cliënt vanaf diverse plekken kan beeldbellen. Is de cliënt bijvoorbeeld op vakantie en heeft hij behoefte aan begeleiding? Dan neemt de cliënt de smartphone of tablet mee en ontvangt op het vakantieadres begeleiding via beeldzorg. Beeldbellen is niet geschikt voor alle situaties. Het wordt daarom niet ingezet in crisissituaties.
Lees verder...

Meer Nieuws uit Twente