Nieuws headlines

Politie Borne waarschuwt voor accudiefstallen

Gepubliceerd op: 21/08/2017

De politie Borne waarschuwt voor accudiefstallen in Oost-Nederland. De laatste weken zijn er bij de politie meerdere meldingen binnengekomen van diefstal van accu's bij verschillende telefoonmasten.

De dader(s) nemen de accu's weg welke dienst moeten doen bij een stroomstoring. De dader(s) gaan onopvallend te werk omdat zij vermoedelijk in een bedrijfsauto rijden en gekleed zijn in werkkleding. De politie vraagt uw medewerking om mee te kijken bij de vaak achteraf gelegen telefoonmasten.

Ziet u een bedrijfsauto staan en vertrouwt u het niet? Maak een foto of noteer een kenteken en meldt het bij depolitie. Dit kan via de social media kanalen of via 0900-8844.
Lees verder...

Opening Melbuul'ndagen Borne 2017 tijdens Oogstdienst

Gepubliceerd op: 21/08/2017

De Melbuul'ndagen Borne 2017 worden dit jaar gehouden van 23-27 augustus. De dagen zullen dit jaar officieel worden geopend tijdens de Oogstdankviering in de St. Stephanuskerk op woensdag 23 augustus om 19.00 uur. In deze viering zullen Pastoor Marc Oortman en dominee Johan Meijer samen voorgaan en zal Dorette Neeskens op piano haar medewerking verlenen.

Traditiegetrouw zal aan de voorgangers een oogstbrood worden overhandigd in de vorm van een molensteen. Het thema van de viering is 'Levenswater'. Water is een levensvoorwaarde als drinkwater en voor de groei en bloei van de oogst is water onontbeerlijk. Ooit ontstond de eerste menselijke bewoning in Borne aan het water van de Bornse Beek. Levenswater in ons dagelijkse leven verbinden we met het Levend Water waarover de Bijbel spreekt als beeld van de Bron van het bestaan.
Lees verder...

Coalitie Borne kiest voor tracé Gemeentelijke verbindingsweg én sluiting overgang Oonksweg

Gepubliceerd op: 20/08/2017

De Coalitiepartijen in Borne, CDA, GB’90 en Borne-Nu, kiezen voor het tracé Gemeentelijke verbindingsweg én sluiting van de overgang op de Oonksweg. Dat melden de drie partijen op zondag 20 augustus in een gezamenlijk persbericht.

Naar aanleiding van recente krantenberichten welke mogelijk tot onduidelijkheid hebben geleid, wensen de coalitiepartijen (CDA, GB’90 en Borne- Nu) te benadrukken dat zij in de gemeenteraadsvergadering van 3 oktober a.s. onvoorwaardelijk zullen kiezen voor het door het college voorgestelde tracé voor de aanleg van de gemeentelijke verbindingsweg inclusief de sluiting van de spoorwegovergang op de Oonksweg omdat de sluiting van de spoorwegovergang op de Oonksweg o.a. in financiële zin onlosmakelijk is verbonden aan de aanleg van de gemeentelijke verbindingsweg.

Wél willen de drie partijen uitdrukkelijk benadrukken dat zij willen dat er een zo goed mogelijke ontsluiting van het industrieterrein de Molenkamp wordt gerealiseerd waarbij die ontsluiting onderwerp is van overleg in het politiek beraad van september en de gemeenteraadsvergadering van 3 oktober a.s..

Verder zal de coalitie er op aandringen dat er op korte termijn wordt gekeken naar een zo duurzaam mogelijke oplossing voor de verkeerssituatie in Zenderen.

Voor deze aspecten zijn de drie coalitiepartijen in overleg om in de gemeenteraadsvergadering van 3 oktober a.s. met een (initiatief)raadvoorstel te komen.
Lees verder...

Meer Nieuws headlines