Nieuwe overeenkomsten aanbieders jeugdhulp en /of maatschappelijke ondersteuning

Gepubliceerd op: 25/10/2018

Nieuwe overeenkomsten aanbieders jeugdhulp en /of maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal taken in het sociaal domein. Onderdeel daarvan is het contracteren van aanbieders die jeugdhulp en ondersteuning leveren voor onze inwoners (geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en Jeugdwet).

De huidige overeenkomsten lopen van rechtswege op 31 december 2018 af. Rond de zomer is in samenwerking tussen de Twentse gemeenten een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart. 19 oktober jl. is de definitieve gunningsuitslag bekend geworden. Vanaf 12 juni 2018 konden aanbieders zich inschrijven voor deze aanbesteding. Wanneer zij aan de (kwaliteits-)eisen voldoen, hebben zij nu een overeenkomst gegund gekregen. In Twente is gekozen voor hoge kwaliteit en ruime keuzevrijheid in de afzonderlijke gemeenten.

Zorg voor Bornse inwoners blijft Met enkele zorgaanbieders die in Borne zorg leveren, zijn nog geen nieuwe afspraken gemaakt. Als het niet lukt om nieuwe afspraken te maken met deze zorgaanbieders neemt de gemeente op tijd contact op met inwoners waarvan de indicatie eindigt per 1 januari 2019.

Twents model resultaatgericht Met deze aanbesteding is gewerkt met een nieuwe opzet, genaamd ‘het Twents model’ dat vanaf 1 januari 2019 van start gaat. Het Twents model is een werkwijze waarbij het resultaat dat de inwoner of het betreffende gezin wil bereiken, centraal staat.


Als Twentse gemeenten gaan we resultaatgericht werken, het denken in producten achter ons laten en meer integraal werken rond de inwoner en het gezin. De afspraken met aanbieders zijn vernieuwd zodat aanbieders meer ruimte krijgen om oplossingen op maat voor inwoners te bieden. Van de invoering van het Twents model merkt de inwoner in principe weinig. Het is een verbetering van de werkwijze tussen gemeente en aanbieder. Voor de inwoner is niet het model, maar vooral de feitelijke ondersteuning die hij of zij ontvangt namelijk van belang, aldus de Twentse gemeenten.


Inschrijven blijft mogelijk De overeenkomsten hebben een looptijd van meerdere jaren. Tijdens deze contractperiode is het, anders dan voorheen, doorlopend mogelijk voor nieuwe of bestaande partijen om zich in te schrijven voor deze aanbesteding. Hierbij blijven dezelfde aanbestedingsregels en -eisen gelden.

‹ Terug naar nieuws uit borne overzicht