Inloopbijeenkomst extra ontsluitingsvarianten verbindingsweg Borne

Gepubliceerd op: 19/06/2017

Inloopbijeenkomst extra ontsluitingsvarianten verbindingsweg Borne

Het projectteam van de gemeente Borne is bezig met de opdracht van het college van burgemeester en wethouders om het voorlopige tracé van de nieuwe Verbindingsweg uit te werken. Naar aanleiding van het participatieproces dat heeft plaatsgevonden, heeft het college een aanvullende opdracht gegeven waarin extra varianten voor de ontsluiting van bedrijventerrein Molenkamp zijn onderzocht. De uitkomsten hiervan worden maandag 26 juni gedeeld met direct betrokkenen van het gebied tijdens een inloopbijeenkomst in het Kulturhus.

De Verbindingsweg aan de westkant van Borne is de eerste stapsteen van de zogeheten Totaalvisie, waarin de aanpak van de spoorse doorsnijding en de barrièrewerking van de N743 in de gemeente Borne is vastgesteld. Door de spoorwegovergang in de Oonksweg af te sluiten, wordt het regionale verkeer om Borne geleid, over de nieuwe Verbindingsweg met spooronderdoorgang.

De aanvullende opdracht van het college houdt in dat extra varianten voor de ontsluiting van bedrijventerrein Molenkamp zijn onderzocht. In die aanvullende varianten wordt gebruik gemaakt van de bestaande ontsluiting via de Oonksweg/Prins Bernhardlaan.

Betrokkenen kunnen hun mening over de extra varianten tijdens de inloopavond in het Kulturhus, tussen 19.00 en 21.00 uur, kenbaar maken aan de vertegenwoordigers van de gemeente. Naast het projectteam van de gemeente zullen ook wethouder Herman Mulder en wethouder Michel Kotteman aanwezig zijn. Direct betrokkenen zijn per brief geïnformeerd. Geïnteresseerden zijn welkom.

‹ Terug naar nieuws uit borne overzicht