Gemeente Borne zoekt stemmentellers

Gepubliceerd op: 05/11/2018

Gemeente Borne zoekt stemmentellers

Volgend jaar hebben we in Nederland drie verkiezingen. Op woensdag 20 maart wordt de verkiezing voor de Provinciale Staten en het Waterschap gehouden en op 23 mei voor het Europees Parlement. Gemeente Borne is hiervoor op zoek naar een Bornse vereniging die de Bornse stemmen zal gaan tellen.

Voor de verkiezingen van woensdag 20 maart gaat het om 42 tellers. Als beloning krijgt de vereniging € 30,- netto per teller. De tellers van 18 jaar en ouder dienen van, of namens, één en dezelfde vereniging te komen. Als zich meerdere verenigingen aanmelden wordt er geloot.

De vereniging zorgt voor een coördinator die het contact onderhoudt met de gemeente. De tellers (en reserves) krijgen vooraf een korte instructie. Op de verkiezingsdag moeten zij om 20.30 uur aanwezig zijn bij de stembureaus. De verwachting is dat de werkzaamheden tegen 23:00 uur klaar zijn. Het tellen van de stembiljetten vergt concentratie en fysieke inspanning.

Verenigingen kunnen zich tot 30 november 2018 aanmelden via er.grootjans@borne.nl. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Elles Grootjans-Mekenkamp van de afdeling Publiekszaken via 14074.

‹ Terug naar nieuws uit borne overzicht