Financiën gemeente Borne gezond

Gepubliceerd op: 13/07/2017

De begroting voor de komende vier jaren ziet er gezond uit. 

Niet alleen houden de inkomsten en de uitgaven elkaar in evenwicht, maar heeft het grondbedrijf een positief saldo. Ook is er een reserve voor beleidsontwikkeling. Het financiële herstel van de gemeente is te danken aan de positieve economische ontwikkeling en een hogere bijdrage van het gemeentefonds en de bezuinigingen. Een van de voordelen voor de Bornenaar is een verlaging van de OZB met 1%.

‹ Terug naar nieuws uit borne overzicht