Borns Bijtje voor dames Moleman en Koehorst

Gepubliceerd op: 06/06/2018

Borns Bijtje voor dames Moleman en Koehorst

Mevrouw Moleman-Thijert en mevrouw Koehorst-Roesink ontvingen woensdag uit handen van wethouder Michel Kotteman een Borns Bijtje in de hal van de Stefanshof (naast de kerk aan de Grotestraat). Met deze onderscheiding wordt de waardering uitgesproken voor de grote inzet van de dames voor de Bornse gemeenschap.

Mevrouw Moleman is sinds 1975 vrijwilligster bij het KVG en vervulde van 1984 tot 1990 de functie van penningmeester. Ze is van 1980 tot 1990 actief bestuurslid van het Katholiek Vrouwen Gilde (KVG). Mevrouw Koehorst is van 1993 tot 2000 bestuurslid geweest, waarbij ze vanaf 1994 de functie van penningmeester vervulde. Beide dames zijn vrijwel altijd van de partij bij vergaderingen, waarbij hun beide gewaardeerd wordt. Ook werden de dames allebei wijkleidster van het KVG en vervullen zij allerhande werkzaamheden voor het KVG.

Sinds 1991 heeft mevrouw Moleman samen met mevrouw Koehorst en mevrouw Kemper-Spijkerman de organisatie van de ziekenbezinningsdagen op zich genomen. Hiervoor verrichten zij jaarlijks van januari tot juni diverse werkzaamheden zoals het maken van afspraken met pastoraal medewerkers, het charteren van chauffeurs en het uitnodigen van deelnemers.

Mevrouw Moleman doet daarnaast sinds 1989 veel werk voor De Zonnebloem. Voor deze verenigingen verkoopt ze jaarlijks loten en zet zij zich in voor activiteiten. Ook verzorgt zij iedere dinsdag, met mevrouw Kemper de handwerkgroep in het Kulturhus, de zogenaamde Welfare.

Mevrouw Koehorst zet zich naast haar werkzaamheden bij het KVG sinds 1995 in als vrijwilligster bij de bezoekgroep 80+ van Geloofsgemeenschap St. Stephanus Borne. Ze bezoekt regelmatig 80-plussers en biedt hen een luisterend oor en gezelligheid en doet meer dan dat.

Ook is zij in 1995 gestart bij de werkgroep 80+ in de St. Stephanusparochie. In 2016 zijn de werkgroepen van de Theresiakerk en die van de parochie samengevoegd. Sindsdien bezoekt en feliciteert mevrouw Koehorst ook de 80-jarigen. Voor beide parochie heeft ze vele jaren administratief werk verricht en nog is ze verbonden aan het secretariaat van de Stephanusparochie.

‹ Terug naar nieuws uit borne overzicht